До списку новин
Previous Promo Next Promo
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський холодокомбінат" у 2024 році

report.xml.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення п.pdf

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.pdf.p7s

Повідомлення про скликання зборів.pdf.p7s

26 March 2024