Iсторія / Акції / Новини
Особлива інформація ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про переобрання (подовження терміну повноважень) членів Правління Товариства. Дата вчинення дії - 03.08.2021 року.
03 August 2021
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА рекламної Акції «КУПУЙ ЛІМО В АТБ»‬‬‬‬‬‬
02 July 2021
ПРОТОКОЛ Загальних зборів Акціонерів ПрАТ "Львівський холодокомбінат" №30 від 27.05.2021 р.
01 June 2021
Протоколи лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський холодокомбінат" від 27.05.2021 року
31 May 2021
Особлива інформація ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про зміну складу посадових осіб. Дата вчинення дії - 27.05.2021 року.
28 May 2021
Особлива інформація ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата вчинення дії - 27.05.2021 року.
28 May 2021
Особлива інформація ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про обрання голови Наглядової ради та голови Ревізійної комісії. Дата вчинення дії - 28.05.2021 року.
28 May 2021
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.05.2021р.
25 May 2021
Завантажити ще