Iсторія / Акції / Новини
Підтримка Збройних Сил України!
04 July 2024
Протокол №32 від 03 травня 2024 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський холодокомбінат" та Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування
06 May 2024
Особлива інформація ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06 May 2024
Особлива інформація ПрАТ "Львівський холодокомбінат
06 May 2024
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 квітня 2024р.
26 April 2024
"Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Львівський холодокомбінат", які відбудуться 29 квітня 2024 року."
16 April 2024
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський холодокомбінат" у 2024 році
26 March 2024
Повідомлення щодо виникнення особливої інформації емітента - Особлива інформація товариства 01553706 від 23 січня 2024 року щодо зміни складу посадових осіб
23 January 2024
Завантажити ще